GRANITINĖS KRIAUKLĖS

Franke "MYTHOS Fragranit" plautuvė 100*51,5 cm MTG 611
Kaina: 435 Eur 326 Eur
Franke "MARIS Fragranit" plautuvė 97*50 cm MRG 651
Kaina: 417 Eur 312 Eur
Franke "MARIS Fragranit" plautuvė 78*50 cm MRG 651-78
Kaina: 382 Eur 286 Eur
Franke "MARIS Fragranit" plautuvė 97*50 cm MRG 611-100XL
Kaina: 383 Eur 287 Eur
Franke "MARIS Fragranit" plautuvė 78*50 cm MRG 611-78XL
Kaina: 361 Eur 270 Eur
Franke "MARIS Fragranit" plautuvė 78*50 cm MRG 611
Kaina: 361 Eur 271 Eur
Franke "MARIS Fragranit" plautuvė 62*50 cm MRG 611-62
Kaina: 331 Eur 248 Eur
Franke "MARIS Fragranit" plautuvė 59*50 cm MRG 610-54A
Kaina: 316 Eur 237 Eur
Franke "MARIS Fragranit" plautuvė 44*50 cm MRG 610-39A
Kaina: 287 Eur 215 Eur
Franke "MARIS Fragranit" plautuvė 96*50 cm MRG 612-E
Kaina: 457 Eur 342 Eur
Franke "BASIS Fragranit" plautuvė 97*50 cm BFG 651
Kaina: 360 Eur 270 Eur
Franke "BASIS Fragranit" plautuvė 78*50 cm BFG 651-78
Kaina: 328 Eur 246 Eur
Franke "BASIS Fragranit" plautuvė 78*50 cm BFG 611
Kaina: 278 Eur 209 Eur
Franke "BASIS Fragranit" plautuvė 62*50 cm BFG 611-62
Kaina: 265 Eur 199 Eur
Franke "URBAN Fragranit" plautuvė 100*50 cm UBG 611-100
Kaina: 345 Eur 259 Eur
Franke "URBAN Fragranit" plautuvė 78*50 cm UBG 611-78
Kaina: 296 Eur 222 Eur
Franke "URBAN Fragranit" plautuvė 78*50 cm UBG 611-78XL
Kaina: 287 Eur 212 Eur
Franke "URBAN Fragranit" plautuvė 62*50 cm UBG 611-62
Kaina: 270 Eur 203 Eur
Franke "URBAN Fragranit" plautuvė 56*50 cm UBG 610-56
Kaina: 300 Eur 225 Eur
Franke "RONDA Fragranit" plautuvė 77*50 cm ROG 611-77
Kaina: 279 Eur 209 Eur
1 2 »